Všeobecné podmínky zásilkového prodeje zboží

Společnost HERBEX CZECHIA spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 18360 se sídlem 763 32 Nedašov, Návojná 134, IČO: 60741121, DIČ: CZ60741121, v souladu s právním řádem České republiky vydává tyto Všeobecné podmínky zásilkového prodeje zboží upravující vztahy mezi HERBEX CZECHIA spol. s r.o. jako prodávajícím a spotřebiteli při zásilkovém prodeji zboží doručovaného na území ČR tak, aby nákup zboží probíhal bezkonfliktne pro spotřebitele konformně (dále jen Podmínky).

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vše v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, v platném znění.

1. SPOTŘEBITEL

a) Je fyzická osoba, která souhlasem s tím, že obchodní vztah mezi ní a prodávajícím se bude řídit těmito Všeobecnými podmínkami zásilkového prodeje zboží, zboží uvedené v Nabídce zboží, kupuje a ten jí neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání.
b) Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která zboží uvedené v Nabídce zboží, kupuje pro výkon její podnikatelské činnosti. Vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a částmi 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 12. těchto Všeobecných podmínek zásilkového prodeje zboží.

2. ZBOŽÍ

Zbožím jsou:

 • potravinářské produkty (dále produkty) a
 • nepotravinářske produkty (dále produkty)

uvedené v Nabídce zboží na internetovém portálu prodávajícího www.shop.herbex.cz

3. CENA

3.1. Ceny zboží platné v době uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem jsou uvedeny v Nabídce zboží. Ceny jsou uvedeny v Českých korunách a to včetně DPH.

3.2. K ceně zboží, uvedené v Nabídce zboží, prodávající účtuje spotřebiteli expediční náklady zasílaných zboží sestávající z balného a dopravného. Zákazník si může vybrat zbůsob doručení, který mu nejvíce vyhovuje (Zásilkovna – výdejní místa a Z-boxy, Zásilkovna Kurýr, GLS Kurýr, Česká Pošta – uložení balíku na poště).

Expediční náklady zasílaných zboží jsou:

Ceny za jednotlivé způsoby dopravy
Celková suma objednávky Česká Pošta GLS Kurýr Zásilkovna Kurýr Zásilkovna výdejní místa a Z-boxy
do 750 Kč 185 Kč 125 Kč 99 Kč 75 Kč
od 750 Kč do 1000 Kč 185 Kč 125 Kč Zdarma Zdarma
od 1000 Kč 185 Kč Zdarma Zdarma Zdarma
 nad 2000 Kč                                    Zdarma
Dobírka: Při objednávce do 1000 Kč je za dobírku příplatek 20 Kč. Při objednávce nad 1000 Kč je platba dobírkou zdarma.
Platba za zboží Platební kartou anebo Příma platba na bankovní účet jsou bez poplatku.
3.3. Při objednávkách v hodnotě nad 750 Kč je poštovné v rámci České republiky prostřednictvím Zásilkovna Kurýr a Zásilkovna výdejní místa a Z-boxy  zdarma. Při objednávkách v hodnotě nad 2000 Kč je poštovné v rámci České republiky prostřednictvím všech výše zmíněných dopravců zdarma.

3.4. Doplatky k ceně může prodávající účtovat pouze pokud se na nich dohodne se spotřebitelem, slevy z ceny může prodávající v odůvodněných případech poskytnout spotřebiteli jednostranně – bez předchozího souhlasu spotřebitele.

3.5. Minimální hodnota objednávky je 100 Kč a maximální hodnota objednávky je 8000 Kč. Pokud má kupující zájem udělat objednávku v ceně nad 8000 Kč, může tak učinit jedině přes telefon, zavoláním na telefonní číslo +421 32 77 421 19 a dohodnout se na vyřízení objednávky s prodávajícím.

4. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

4.1. V zájmu zjednodušení a urychlení vyplňování objednávek při opakovaných nákupech zboží a zrychlení komunikace mezi prodávajícím a spotřebitelem se spotřebitel může zaregistrovat, registrace však není povinná. Nákup může uskutečnit i bez registrace. Při registraci bude spotřebiteli doručena mailová notifikace o registraci spotřebitele. Při nákupu bez registrace mu bude doručeno potvrzení objednávky.

4.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v registračním formuláři i objednávce spotřebitele jsou důvěrné, budou prodávajícím použity pouze pro uzavírání kupních smluv, na prodej zboží a realizaci těmito smlouvami uzavřených obchodů. Třetím osobám budou osobní údaje spotřebitele zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytném pro doručení zásilky, případně realizaci platby ve prospěch spotřebitele.

4.3. Nabídka zboží a jejich ceny uvedené na stránce www.herbex.cz je návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy se spotřebitelem.

4.4. Vyplněním objednávky a její zasláním prodávajícímu spotřebitel uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu za podmínek v těchto Všeobecných podmínkách uvedených na zboží spotřebitelům objednané; Spotřebitel se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za ně dohodnutou kupní cenu.

4.5. Bez vyplnění údajů o spotřebiteli, které jsou v objednávce uvedeny jako povinné, nebude možné kupní smlouvu mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřít; nepovinné údaje slouží pro usnadnění komunikace prodávajícího se spotřebitelem, a proto prodávající prosí spotřebitele uvést i tyto údaje.

4.6. Zboží uvedené v nabídce, spotřebitel objedná zadáním množství a druhu zboží podle pokynů uvedených v nabídce zboží; celková cena objednaných zboží bude v průběhu vyplňování objednávky průběžně aktualizována – po ukončení objednávání a určení spotřebitelem zvoleného způsobu platby bude spotřebiteli oznámena cena objednaných zboží a výška expedičních nákladů zboží.

4.7. Po ukončení výběru zboží spotřebitel určí způsob dodání podle bodu 7. těchto podmínek, určí způsob platby a dá pokyn k zaplacení výsledné ceny – tj. ceny objednaných zboží a expedičních nákladů.
Přijetí objednávky prodávající potvrdí spotřebiteli zasláním akceptu objednávky na spotřebitelem uvedenou e-mailovou adresu.

4.8 Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží spotřebitel formou odkazu (příloha e-mailu ve formátu PDF) ke stažení faktury v elektronické podobě, s čímž spotřebitel souhlasí. Odkazy na uvedené listiny jsou spotřebitelovi zaslány na e-mailovou adresu, kterou spotřebitel uvede při objednávce. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě spotřebitel napíše do poznámky k objednávce text, že žádá prodávajícího o přiložení faktury přímo do balíku s objednaným zbožím.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘED JEJÍ SPLNĚNÍM – ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

5.1. Spotřebitel může jím zaslanou a prodávajícím akceptovanou objednávku zrušit e-mailovým oznámením adresovaným prodávajícímu pouze v případě, že zboží nebylo prodávajícím již předáno k přepravě kurýrní službě nebo jiné dopravní společnosti.
V případě platného zrušení objednávky spotřebitelem zaplaceného zboží, prodávající obratem vrátí částku zaplacenou spotřebitelem způsobem se spotřebitelem dohodnutým.

5.2. Po převzetí spotřebitelem objednaného zboží kurýrní službou nebo jinou dopravní společností nemůže Spotřebitel objednávku zrušit, může však od uzavřené smlouvy odstoupit postupem uvedeným v části 8.

6. PLATBY

Cenu objednaných zboží může spotřebitel zaplatit:

Platební kartou – bezprostředně po odeslaní objednávky, přesmerovaním na stránku platební brány. Nejrýchlejší zbůsob platby (okamžité připsání platby na bankovní účet prodávajícího). Objednané zboží bude zasláno spotřebiteli po připsání platby na bankovní účet prodávajícího.

V hotovosti (dobírkou) – při převzetí zásilky od doručovatele – GLS nebo Česká pošta s. p.

Platba předem převodem na účet – Objednané zboží bude zasláno spotřebiteli po připsání platby na bankovní účet prodávajícího

– bankovním převodem na účet prodávajícího vedeném v Raiffeisen bank, IBAN: CZ1955000000008703644001, SWIF (BIC): RZBCCZPP

7. DODANIE TOVARU

7.1. Vlastnictví k objednanému zboží přechází na spotřebitele zaplacením ceny zboží. Dodáním zboží je moment převzetí zaslaného zboží spotřebitelem od dopravce.

7.2 Prodávající je povinen předat dopravci zboží kontrahované spotřebitelem nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení objednávky prodávajícímu.

7.3. V případě, že objednané spotřebitelem zboží, nebo jeho část nemůže prodávající dodat včas, dohodne se spotřebitelem způsob řešení:

• zboží bude dodáno v náhradní lhůtě dohodnuté se spotřebitelem, nebo
• v rozsahu zboží, ve kterém nemůže prodávající zboží dodat, bude zrušena smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem a spotřebiteli bude vrácena ním zaplacená cena nedodaného zboží a náklady expedice, případně jejich část.

7.4. Prodávající zasílá zásilku na adresu udanou spotřebitelem:

 • expresně – do rukou zákazníka – dodání do 1-3 pracovních dnů od vyřízení objednávky – prostřednictvím kurýrní služby (GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Zásilkovna s.r.o.);
 • na výdejní místo/ do Z-boxu – dodání do 1-2 pracovních dnů od vyřízení objednávky (Zásilkovna s.r.o.)
 • štandardně – na poštu – dodání do 3-8 pracovních dní od vyřízení objednávky – (prostřednictvím České pošty, s.p.)

7.5. Nebezpečí vzniku škody na zásilce, náhodné poškození, či ztrátu zásilky přechází na spotřebitele okamžikem dodání zboží – převzetím zásilky od kurýrní služby nebo od doručovací společnosti (dále doručovatel).

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

8.1. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne dodání mu zboží. Pracovními dny jsou dny, které nejsou jako dny pracovního klidu nebo svátky vyznačeny v kalendáři ČR. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou i v případě, že oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Uplynutím 14 denní lhůty právo spotřebitele odstoupit od smlouvy zaniká.

8.2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání zboží spotřebiteli porušený (čaj, káva).

8.2.1. Nepřevzetí spotřebitelem zaplacené zásilky od doručovatele bez zaslání písemného odstoupení od smlouvy podle bodu 8.3. není odstoupením od smlouvy a objednané zboží bude prodávajícím opětovně zasláno spotřebiteli.

8.2.2. Pokud spotřebitel nepřevezme od doručovatele, a to ani ve lhůtě stanovené mu doručovatelem, zboží zasláno mu na dobírku, za den jednostranného odstoupení od smlouvy spotřebitelem se považuje den vrácení zásilky prodávajícímu, ledaže by spotřebitel v písemném odstoupení od smlouvy podle bodu 8.3. zaslaném prodávajícímu uvedl jiné datum. Prodávající může od spotřebitele vymáhat náhradu nákladů na zpětné doručení spotřebitelům nepřevzaté dobírkové zásilky.

8.3. Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel zaslat:

 • písemně, na adresu skladu prodávajícího – HERBEX CZECHIA spol. s r.o., Návojná č. 134, 763 32 Nedašov, Česká republika

• elektronicky – e-mailem na adresu info@herbex.sk

Odstoupení od smlouvy musí obsahovat číslo objednávky, specifikaci (označení) zboží a počet kusů, kterého se odstoupení týká a musí být prodávajícímu odeslány nejpozději v poslední den lhůty. V případě, že spotřebitel požaduje vrátit ním zaplacenou cenu zboží na účet vedený v bance, uvede v odstoupení od smlouvy bankovní spojení – název banky a číslo účtu, IBAN a BIC kód, na který prodávající spotřebiteli vrátí ním zaplacenou cenu zboží.

8.4. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu převzaté zboží v nepoškozeném stavu, v originálním, nepoškozeném obalu kurýrní službou nebo doporučenou zásilkou na adresu prodávajícího, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou jinak. Za škody, které vzniknou použitím nevhodného obalu na zaslání spotřebitelem vrácených věcí, prodávající neodpovídá a nenahrazuje je.

8.5. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby dříve, než je prodávajícímu zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

8.6. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve než spotřebitel splní svou povinnost podle bodu 8.5. všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.
Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel.

9. ZÁRUČNÍ DOBA ZBOŽÍ

Záruční doba potravinářských produktů je uvedena na obalu produktu. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným skladováním produktů po otevření obalu produktu.
Záruční doba ostatních nepotravinářských výrobků je 2 roky od převzetí zásilky.

10. REKLAMACE

10.1. Spotřebitel je povinen prohlédnout zásilku zboží při jejím přebírání od doručovatele, zkontrolovat, zda vnější obal zásilky a lepící páska nejsou poškozeny (prodávající na přelepení zásilky používá bílou firemní lepicí pásku s logem firmy, nahrazení hoc i částečné této pečetící lepicí pásky jinou svědčí o možném neoprávněném zásahu do obsahu zásilky a je proto nutné obsah zásilky zkontrolovat). Pokud spotřebitel zjistí poškození obalu zásilky, je spotřebitel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jejich poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti pracovníka doručovatele, případně zásilku od doručovatele nepřevzít. Odpovědnost za poškození zásilky v průběhu přepravy nese doručovatel. Reklamovat poškození zásilky doručovatele – sepsat protokol o poškození zásilky s doručujícím zaměstnancem doručovatele – je povinen spotřebitel.

10.2. Spotřebitel je povinen o doručení poškozené zásilky, popřípadě o odmítnutí poškozenou zásilku převzít neprodleně informovat prodávajícího tak, aby prodávající mohl včas uplatnit nároky na náhradu škody vůči kurýrní službě.

10.3. V případě, že spotřebitel nesplní povinnosti uvedené v bodech 10.1 a 10.2 těchto Podmínek, prodávající spotřebiteli vzniklou škodu není povinen uhradit.

10.4. V případě, že spotřebiteli nebudou jím objednané a zaplacené zboží doručeno do 10 pracovních dnů po lhůtě uvedené v bodě 7.6. je třeba oznámit to prodávajícímu; je možné, že v průběhu dopravy došlo ke ztrátě zásilky a prodávající je v takovém případě povinen reklamovat nedoručení zásilky spotřebiteli u doručovatele a případně znovu zásilku zaslat spotřebiteli.

10.5. Pokud spotřebitel zjistí, že zboží má vady, které nebyly zjevné při převzetí zásilky, případně zásilka neobsahuje veškerý spotřebitelům objednané a zaplacené zboží, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin po převzetí zásilky, oznámit na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího, po uplynutí této lhůty reklamace prodávajícím uznána nebude. V případě, že vada zboží (zejména křehkého) spočívá v jeho poškození, spotřebitel spolu s reklamací zašle prodávajícímu dokumentaci prokazující jeho tvrzení uvedená v reklamaci – fotodokumentaci, případně videozáznam poškozeného zboží.

10.6. Vady kvality zboží je spotřebitel povinen reklamovat neprodleně po jejich zjištění, a to:

 • písemným podáním, zaslaným doporučeně na adresu skladu prodávajícího – HERBEX CZECHIA spol. s r.o., Návojná č. 134, 763 32 Nedašov, Česká republika

10.7. V reklamaci spotřebitel uvede číslo objednávky, kterou byl zboží spotřebitelům objednáno, popíše jak se vada projevuje a uvede požadovaný způsob řešení reklamace. V případě, že spotřebitel požaduje zrušení uzavřené kupní smlouvy v rozsahu reklamovaného zboží a vrácení za něj zaplacené ceny, prodávající, pokud je reklamace spotřebitele uznána prodávajícím za oprávněnou, vrátí spotřebiteli jím zaplacenou cenu oprávněně reklamovaného zboží zpět na kartu anebo účet, ze kterého byla platba za zboží realizována.

10.8. Spotřebitel je povinen reklamované zboží uschovat a v případě požádání prodávajícího ho doručit na posouzení prodávajícímu. V případě vrácení musí být zboží zasláno zpět vhodně zabaleno v obalu chránícím ho před poškozením během dopravy, a musí být zasláno doporučeně.

10.9. Prodávající je povinen do 2 pracovních dnů oznámit spotřebiteli uznání nebo zamítnutí reklamace a v případě uznání reklamace dohodnout se spotřebitelem způsob vyřízení reklamace tak, aby prodávající mohl reklamaci vyřešit co nejdříve, nejpozději do 30 dnů po jejím doručení.

10.10. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na tuto žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání má spotřebitel právo na alternativní řešení spotřebitelských sporůpodat postupem upraveným zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

11.1. Všeobecné podmínky zásilkového prodeje zboží HERBEX CZECHIA spol. s r.o. byly vydány v souladu s platnými právními předpisy upravujícími zásilkový prodej, a proto po změně těchto předpisů budou změněny i tyto Všeobecné podmínky; v případě, že by se některé z ustanovení Všeobecných podmínek dostali do rozporu s platnou právní úpravou, bude se prodávající řídit platnou právní úpravou a to i před změnou těchto Všeobecných podmínek.

11.2. Prodávající může Všeobecné podmínky zásilkového prodeje jednostranně měnit, pokud jsou k tomu důvody; vztah se spotřebitelem, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu se takto změněnými Všeobecnými podmínkami bude řídit pouze pokud s tím spotřebitel vysloví souhlas.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré Vaše osobní údaje jsou používány pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce. Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Provozovatel stránky odpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění o volném pohybu těchto údajů.

1. Subjekt údajů – kupující, provozovatel – provozovatel internetového obchodu.
2. Seznam osobních údajů: jméno, příjmení, ulice a číslo, PSČ, město, země, email, telefonní kontakt.
3. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy. Osobní údaje se nesmí dále zpracovávat způsobem, který není slučitelný s těmito účely.
4. Třetí strany, které přijímají osobní údaje pro účel vyřízení objednávky jsou účetní společnost, pojišťovny a pošta nebo kurýr.

5. HERBEX CZECHIA jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává. Zpracování osobních údajů všech uživatelů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.
6. Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uchovávají po dobu vyřízení objednávky a po nezbytný čas pro případ uplatnění práv, např. reklamace.
7. Dotyčná osoba dává souhlasem s obchodními podmínkami zároveň svůj výslovný a bezvýhradný souhlas, aby provozovatel zpracovával její osobní údaje pro výše uvedené účely, během výše uvedené doby a ve výše uvedeném rozsahu. Dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva dotčené osoby jsou: právo podat stížnost orgánu dozoru, práva namítat proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.1.2023

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a pošlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

V listinné podobě zašlete na adresu: HERBEX CZECHIA spol. s r.o., Návojná č. 134, 763 32 Nedašov, Česká republika nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@herbex.sk

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží:

Číslo objednávky:

Specifikace (označení) zboží a počet kusů, kterého se odstoupení týká:

Datum přijetí zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele / Obchodní název spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

 • Bankovní spojení spotřebitele:
 • Název banky:
 • Číslo účtu:
 • IBAN:
 • SWIF (BIC) kód: