BIO certifikát

ISO – Spoločnosť HERBEX je certifikovaná podľa požiadaviek medzinárodného štandardu ISO 9001 Systém manažérstva kvality.

Program rozvoja vidieka